08/05/2008

Tự chủ
Dạo này, cún tự chủ được trong khá nhiều hành động.

Ví dụ, có những lúc tỏ ra e thẹn, khi bị bố, mẹ trêu.

Đồ chơi phát ra tiếng động, để lên người cún, khi nào tắt tiếng là cún đưa mắt tỏ ý muốn cho nó kêu tiếp.

Hay nhất là cún đã biết tự lật gối, chui vào đó, để chơi ú òa với mẹ, như trong ảnh...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét